English

פיקוד ובקרה

מערכות פיקוד ובקרה

כדי להבטיח אספקת מים סדירה ואיכותית, דרושות מערכות פיקוד ובקרה המאפשרות שליטה אוטומטית מרחוק על מתקני מים ותורמות לחיסכון והתייעלות ולהקטנת פחת המים.

שליטה על מערך המים בישראל, מחייבת הקמה של מרכז בקרה שממנו יפעלו מערכות הבקרה. לצורך פיתוח מערך כזה ע"י ידע ונסיון רב הנצבר בחברת שח"מ מקורות ביצוע.

המידע נאסף אל מרכז הבקרה החל מרמת המכשור בשטח, הפיקוד המקומי והרחוק וכלה במערכות השליטה הבקרה והתפעול.

הנתונים זורמים אל מרכז הבקרה 24/7 ובאמצעותם ניתן להפיק תמונה אמיתית על המתרחש במתקני המים באתרים השונים.

 

לניהול חכם של מתקני מים וביוב – שח"מ מציעה ללקוחותיה מערכות פיקוד ובקרה מהמתקדמות ביותר. באמצעות מערכות אלה, ניתן לתפעל ולשלוט ממרכז בקרה בצורה יעילה, קלה ופשוטה בקידוחים, תחנות שאיבה, משאבות לתעשיה, מתקנים לטיפול במים, מתקני התפלה ומתקני טיפול בשפכים, תוך חיסכון ניכר בכח אדם ובהוצאות תפעול ואחזקה. שח"מ מציעה ללקוחותיה מערכות פיקוד ובקרה מהמתקדמות ביותר. באמצעות מערכות אלה, ניתן לתפעל ולשלוט ממרכז בקרה בצורה יעילה, קלה ופשוטה בקידוחים, תחנות שאיבה, משאבות לתעשיה, מתקנים לטיפול במים, מתקני התפלה ומתקני טיפול בשפכים, תוך חיסכון ניכר בכח אדם ובהוצאות תפעול ואחזקה.

שח"מ מציעה ללקוחותיה מערכות פיקוד ובקרה מהמתקדמות ביותר. באמצעות מערכות אלה, ניתן לתפעל ולשלוט ממרכז בקרה בצורה יעילה, קלה ופשוטה בקידוחים, תחנות שאיבה, משאבות לתעשיה, מתקנים לטיפול במים, מתקני התפלה ומתקני טיפול בשפכים, תוך חיסכון ניכר בכח אדם ובהוצאות תפעול ואחזקה.

    

 

סל הפתרונות של שח"מ בתחום כולל :

מערכות פיקוד מרחוק מבוססות תקשורת לוויינית, אלחוטית, קווית או סלולארי ;

 

מערכות SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) והקמת מרכזי בקרה ראשיים ומרכזי משנה;

 

מערכות בקרה מקומיות ומערכות HMI (Human Machine Interface).

 

הקמת מערכות מחשוב, רשתות ותשתיות תקשורת מחשבים.

 

שימוש במערכי גיבוי חם למערכת הבקרה ולמערכות התקשורת .

 

• שילוב טכנולוגיות הצפנת מידע ליצירת רשתות תקשורת מאובטחות.  

כל מערכות הפיקוד והבקרה מתוכננות, מיוצרות ומוקמות בשיטת ה -Turn-Key, על-ידי יחידת הפיקוד והבקרה המיומנת של שח"מ. ביחידה זו צוות מהנדסים מנוסה בתחומים שונים כגון: הנדסת אלקטרוניקה, תקשורת ומדעי המחשב, אשר מספקים הדרכה ותמיכה טכנית לאורך כל התהליך - מהתכנון ועד לתפעול השוטף.

 


הגנה קתודית מפני קורוזיה

שח"מ מקורות ביצוע מקימה מערכות הגנה קתודית להגנה על צנרת בפני קורוזיה בקווים ובתחנות שאיבה, תוך שימוש במגוון טכנולוגיות והטמעת כלים לבקרה מתקדמת.

 

העבודה מבוצעת על ידי צוותי הגנה קתודית ייעודיים וכוללת, בין היתר, הנחת סרטי אבץ, בניית שדות אנודות והתקנת מיישרי זרם.
עם השלמתה, מביאה מערכת ההגנה הקתודית להארכת חיי הצנרת באופן משמעותי ומאפשרת עבודה רציפה במשך עשרות שנים. 

העבודה מבוצעת על ידי צוותי הגנה קתודית ייעודיים וכוללת, בין היתר, הנחת סרטי אבץ, בניית שדות אנודות והתקנת מיישרי זרם.
עם השלמתה, מביאה מערכת ההגנה הקתודית להארכת חיי הצנרת באופן משמעותי ומאפשרת עבודה רציפה במשך עשרות שנים.
   

העבודה מבוצעת על ידי צוותי הגנה קתודית ייעודיים וכוללת, בין היתר, הנחת סרטי אבץ, בניית שדות אנודות והתקנת מיישרי זרם.
עם השלמתה, מביאה מערכת ההגנה הקתודית להארכת חיי הצנרת באופן משמעותי ומאפשרת עבודה רציפה במשך עשרות שנים.
   

ניטור ומיגון מתקני מים

ניסיונה של שח"מ מקורות ביצוע בניטור ובמיגון מערכת המים הארצית, הפך אותה למובילה בינלאומית בתחום זה.

כיום, מוצעים שירותיה של החברה כפיתרון עבור כל רשות, תאגיד מים או מפעל תעשייה הנדרשים להגן על צרכני קצה מפני זיהום, בין אם מכוון ובין אם לא. מערכות הניטור והמיגון מתוכננות כחלק מתפיסה כוללת של שמירה על איכות וביטחון מים, ומתאימות למתקני מים מכל סוג: מתקני טיפול בשפכים, מערכות חיטוי מים, קידוחים, תחנות שאיבה ועוד.

 
ניטור

 

מערכות ניטור המים שמתכננת שח"מ, כוללות מכשור מתקדם למדידה רציפה של איכות המים במגוון פרמטרים נדרש, זיהוי זיהומי מים ומערכות פיקוד ובקרה המגנות על הצרכן מפני הזרמת מים שאינם ראויים לשתייה או לכל שימוש מוגדר אחר.

 

מיגון

 

מיגון המתקנים והמערכות שמציעה שח"מ כולל מיגון פיסי (גדר הודפת), בקרת כניסה למתקנים והתקנת מגוון גלאים ומצלמות.
באמצעות מערכות שליטה ובקרה ייעודיות ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים מגינה שח"מ על מתקני מים רבים ברחבי הארץ.
 

ליצירת קשר עם מומחי שח"מ בתחום מערכות פיקוד ובקרה נא צרו קשר .


 

 

עבור לתוכן העמוד