English

התפלה

בשנים האחרונות, מתרחשים בעולם שינויים אקולוגיים אשר פוגעים בצורה משמעותית במקורות המים, בכמותם ובאיכותם. מגמה זו, בד בבד עם גידול מתמיד של אוכלוסיית העולם, הופכים את השימוש בטכנולוגיית ההתפלה לרלוונטית יותר מתמיד: באמצעות התפלה ניתן להפוך מאגרים בלתי נדלים של מי ים ומים מליחים למים ראויים לשתייה, וקולחין - למים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת.

 

חברת שח"מ מקורות ביצוע מתכננת, מקימה ומספקת מערכות התפלת מים בשיטת האוסמוזה ההפוכה ( RO ) . החברה פועלת בשנים האחרונות להרחבת מתקן ההתפלה בגרנות, כדי לאפשר ניצול של מי התהום המליחים המצויים בחלקו המזרחי של אקוויפר החוף; להזרים אותם למערכת הארצית ולהשקיה חקלאית ובמקביל לשקם את אקוויפר החוף ולמנוע את המלחתו. המתקן הורחב בשלבים: בשלב ב הוקמה יחידה שנייה להתפלת 10,000 מ"ק ליום, ובשלב ג הוקמו שתי יחידות נוספות בתפוקה משותפת של 20,000 מ"ק ליום.

ניסיונה העשיר של שח"מ בהקמת מתקני התפלה מאפשר לה גמישות מרבית בהתאמת המתקן לצרכיו הייחודיים של הלקוח ולתנאי הסביבה שלו. המתקנים האלה מפוקדים באופן אוטומטי על-ידי מערכות בקרה ובכך מתאפשר גם חיסכון בכח אדם ובהוצאות תפעול ואחזקה. איכות המים המותפלים נמדדת באמצעות מכשור מתקדם ומתוחכם המבוסס על חישה, כדי לוודא עמידה בדרישות של תקני איכות בינלאומיים מחמירים.

לאחרונה, פנתה ממשלת יוון לממשלת ישראל לקבלת עזרה במציאת פתרון לבעיית מחסור המים בכמה איים שבעונת הקיץ נופשים בהם תיירים רבים. בשל הזמינות הרבה של מי ים המקיפים את האיים, פתרון אופטימאלי למחסור כזה הוא התפלת מי ים. שח"מ הציעה אפוא לספק לממשלת יוון מתקני התפלה קומפקטיים שביכולתם לייצר מים בספיקות של בין 4 ל-20 מ"ק לשעה, ועל כן הם מתאימים לאוכלוסיות בנות 400 עד 1,000 איש. מתקני התפלה קטנים כאלה תכננה שח"מ והקימה גם בישראל בערבה, בספיקות שנעות בין 3    ל-15 מק"ש.

 

מערכות התפלה ניידות

מלבד מתקני התפלה נייחים, שח"מ מתכננת ומייצרת גם מתקני התפלה קומפקטיים וניידים, המיועדים לאתרים מרוחקים ומבודדים. מערכות אלה הן אוטומטיות, ידידותיות לסביבה ומותאמות לעבודה בכל מקום על-ידי חיבור למקור המים (קידוח או מים עיליים) בשיטת PLUG-IN . השימוש בהם מתאים לאספקת מי שתייה באתרי בנייה מרוחקים או ביישובים מבודדים בעתות חירום.
 

ליצירת קשר עם מומחי שח"מ בתחום התפלה, נא צרו קשר .


 

עבור לתוכן העמוד