English

הגברת הגשם

הגברת מטר בטכנולוגיית זריעת עננים

עוד בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, הבינו קברניטיה שהאקלים במדינה מחייב פתרונות יצירתיים, חדשניים ומתקדמים בתחום המים. על כן, בשנת 1961 הוחלט 'להעלות ארצה' את טכנולוגיית זריעת העננים ולהפקיד את יישומה בידי שח"מ, המחלקה הטכנית של חברת מקורות דאז.

 

פעילות שח"מ בתחום הגברת המטר נמצאת כיום בעשורה החמישי. החברה נוטלת חלק פעיל הן בצד המדעי והמחקרי הנעשה בשיתוף עם גופי מחקר ואקדמיה מובילים, והן בצד המעשי המתבצע באמצעות טיסות מחקר וזריעה, הפעלת תנורים, מכ"מ עננים, צילומי לויין וטכנולוגיות מתקדמות אחרות.

 

כיצד מתבצעת זריעת עננים?

בבסיסו של כל ענן נוצרות טיפות מים קטנות, שאינן כבדות מספיק כדי ליפול ארצה כגשם. תהליך ירידת המשקעים בטבע מתחיל כאשר נוצרים בענן גבישי קרח, המתרבים בקצב גדול יותר מאשר קצב ההתרבות של טיפות המים, ומשמשים כגרעיני הקפאה שסביבם מתגבשים המשקעים עד שמפאת משקלם הם נופלים לארץ כגשם.

 

פעולת הזריעה מתבצעת באמצעות חומר הנקרא יודיד הכסף (AgI), שהינו חומר בעל השפעה מזרזת על היווצרות חלקיקי הקרח. יודיד הכסף מפוזר באטמוספרה באמצעות מטוסים הטסים בגובה של 5,000 רגל מעל בסיס הענן או באמצעות תנורים קרקעיים. כיוון שעננים נוצרים על-ידי זרמים אנכיים עולים, חלקיקי יודיד הכסף עולים לאטמוספירה מהתנורים, וכאשר הם מגיעים לטמפרטורה של 4ºC- הם מתחילים ליצור חלקיקי קרח המזרזים את תהליך יצירת המשקעים.

לתזמון פעולות הזריעה, משתמשים בנתוני מכ"מ ולווין ובתצפיות מטאורולוגיות, שמספקים גופים שונים, בהם השירות המטאורולוגי הישראלי ורשות התעופה האזרחית.

שח"מ - מוקד ידע בינלאומי בזריעת עננים

לטובת הניסויים מפעילה שח"מ מטוס מחקר המצויד במערך מכשירי מדידה והקלטה. המערכות הללו מתעדות את השינויים שמתרחשים בהשפעת זריעת יודיד הכסף באטמוספירה.

הודות לניסויים הרבים ולמחקר המתמשך, יכולה שח"מ לייעל את פעילותה בתחום הגברת המטר על-ידי שיפורים בטכנולוגיה ובשיטות העבודה. המחקר אף תרם להפיכתה של החברה למוקד ידע בינלאומי, מעמד שבגינו נבחרה לבצע פרויקט דומה באיטליה ולייעץ בפרוייקטים דומים במדינות נוספות.

 

על תנורים ומטוסים

זריעת העננים בישראל נעשית באמצעות מטוסים ותנורים קרקעיים. המטוסים טסים במסלולים מוגדרים מראש, בגובה 5,000 רגל מעל בסיס הענן, ומזרימים תערובת של יודיד הכסף ואצטון אל תוך בסיסי העננים שחוצים את דרכם. התנורים, המוצבים במקומות קבועים בקרבת פסגות הרים, מפזרים גם הם את התערובת העולה באמצעות זרמי אוויר אל העננים שמעליהם.

 

ליצירת קשר עם מומחי שח"מ בתחום הגברת הגשם , נא צרו קשר .

 

עבור לתוכן העמוד