English

מאגר מים חפץ חיים

חפץ חיים הוא אחד מהמגה-פרויקטים שהקימה שח"מ. הפרויקט כלל הקמת מאגר תפעולי לויסות אספקת המים המותפלים ברשת הארצית, הקמת תחנת שאיבה בדופן המאגר והנחת קווי הולכה באורך של כ-18 ק"מ ובקוטר של "100. בהמשך יבוצע גם חיבור הקווים למערכת הארצית בקו ירקון מערבי ובקו ירקון מזרחי.

מבצעי הפרויקט:

 • כל יחידות שח"מ ובכללן: הנדסה, ייצור, אלקטרו מכני, פיקוד ובקרה ויחידת ביצוע דרום;

 

  בשיא פעילותו, עבדו בפרויקט בו-זמנית כ-200 עובדים עם כ-60 כלי צמ"ה.

 

 • כיום מועסקים באתרי הפרויקט כ-100 עובדים.

 

 לו"ז הפרויקט:

 

עליה לשטח: 03/2011

צפי לסיום : הפרויקט נמסר והסתיים בהצלחה

 

מורכבות הפרויקט:

 

תחנה ומאגר - פרויקט ייחודי וראשון מסוגו בחברת מקורות, המשלב מאגר מי שתייה מכוסה בנפח של 200,000
  מ"ק עם בית משאבות בדופן סוללת המאגר.

קווים - הקווים ארוכים ומורכבים מבחינת הפרשי גבהים לאורך התוואי, ומבחינת הצורך בחציית שבעה מכבישי ישראל
  (בניהם: כביש 6,7,40).

משאבות - תכנון וייצור משאבות "40 בספיקות של 6300 מק"ש כל אחת (בביצוע שח"מ);

 

אביזרים -  בפרויקט זה נדרשו אביזרים ייחודיים בקטרים גדולים מאוד.

 

תחמ"ש - להגדלת ספיקה עתידית של התחנה יוקם בעתיד תחמ"ש בשטחה.

 

 

דיווח סטטוס בזמן הביצוע 11/2012 :

בימים אלו מאגר חפץ חיים נמצא בשלהי פריסת יריעות איטום המאגר. במהלך החודשים הקרובים, צפויות התקנות מרובות בשטח התחנה בתחומים: חשמל, טיפול במים, מכשור אנליטי, אביזרי מים (מגופים, מדי מים וכו') וציוד שאיבה. כל קווי הכניסה והיציאה מהמאגר מכוסים וטמונים בקרקע. בתקופה האחרונה התקיימו מספר סיורים באתר עם נציגי הממשלה ועם רשות המים. הנציגים התרשמו מיכולותיה של שח"מ בהקמת מתקני מים גדולים ומורכבים. כמו כן, צוין בפני הנוכחים כי פרויקט חפץ חיים הוא היחידי מסוגו בישראל.

עבור לתוכן העמוד