English

מתקן קליטת מים חדרה

חיבור מתקן ההתפלה בחדרה – ראשית מהפכת המים המותפלים

משבר המים המחריף שבו נתונה ישראל הוביל לגיוס משאבים ומאמצים לאומיים נרחבים למציאת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים שיביאו להגדלת כמויות המים. עקב הדלדול המתמיד במקורות המים הטבעיים, הפתרון המרכזי שנמצא הוא התפלת מים מליחים ומי ים באמצעות הקמה של מערך מתקני התפלה לאורך חופי הארץ.

חלקה של שח"מ מקורות ביצוע בפרויקט הוא בהקמת התשתית הנדרשת לקליטת המים המותפלים מהמתקן ולשילובם במערכת המים הארצית. במשימה זו הפגינה החברה עמידה בלוח זמנים חסר תקדים, תוך כדי שמירה על רמה מקצועית גבוהה והצגת יכולות טכנולוגיות והנדסיות מרשימות.

הצלחת הפרויקט היא הישג גדול לשח"מ מקורות ביצוע ולמקורות, ומהווה תרומה אדירה למדינת ישראל ולמשק המים. המתקן בחדרה, שיספק 127 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה, ומערכת קליטת המים ממנו למערכת הארצית, משמשים מודל שייושם בשנים הקרובות בחיבורם של מתקני התפלה נוספים לאורך הים התיכון.

התשתית והמערכות החדשות שהוקמו במסגרת פרויקט זה מאפשרות שליטה משופרת במערכת המים הארצית וניתוב חכם של המים בהתאם לצרכים המשתנים. אחד התוצרים של הפרויקט הוא יכולת הזרמת מים דו-כיוונית במערכת הארצית: בעוד שבעבר הוזרמו המים במערכת הארצית בכיוון אחד, מצפון לדרום, מעתה תוכל המערכת להזרים מים גם לכיוון הנגדי וכן תאפשר גמישות תפעולית וניהול משולב, יעיל וחסכוני באנרגיה.

מתכנון לביצוע

 

הפרויקט שביצעה שח"מ מקורות ביצוע כלל:

 

•  הנחת צנרת בקוטר "80 לאורך 15.6 קילומטר ;

 

 הקמת מאגר בנפח 90 אלף מ"ק הכולל כיסוי צף ;

 

 הקמת תחנת שאיבה לספיקה של 18 אלף מק"ש, הכוללת 6 מערכות שאיבה לספיקות של 3,600 מק"ש כל 

   אחת. כולן תוכננו ויוצרו על-ידי שח"מ מקורות ביצוע ;

 

 הקמת מערכות לטיפול במים ;

 

 החלפת קטע מצינור המוביל הארצי בנקודת חיבור קו המים מחדרה למוביל הארצי, בקוטר של "108.

 

תגובה ובקרה בזמן אמת

המערכת החדשה היא פרי היערכות ותכנון שנמשכו שנים ארוכות. היא תנוהל על-ידי אנשי מקורות מתוך חדרי בקרה משוכללים ובאמצעות מערכות ניטור איכות מים ושליטה אלחוטית מרחוק מהמתקדמות בעולם. המערכת תאפשר תגובה בזמן אמת לדרישות המשתנות של צרכני המים השונים.

דאגה לסביבה, לחי ולצומח

הנחת התשתית לפרויקט חייבה את מקורות ואת שח"מ מקורות ביצוע להתמודד עם אתגרים סטטוטוריים, תכנוניים והנדסיים בעלי מורכבות טכנולוגית רבה, שכן מדובר באזור צפוף, מאוכלס ועתיר תשתיות. במהלך העבודה, עלה הצורך להימנע מפגיעה במי תהום בעלי מפלס גבוה וכן לחצות כבישים (ביניהם שלושה כבישים ראשיים), מסילת ברזל וארבעה נחלים.

העבודה התבצעה תוך התחשבות מרבית בחי ובצומח ובשילוב תהליך שיקום נופי. כך למשל, לקראת חציית נחל חדרה והטייתו הזמנית, דאגו עובדי שח"מ מקורות ביצוע לאסוף צבים רכים הגדלים בנחל ולהעבירם באופן זמני לקטע שלא יובש במהלך העבודות.

עבור לתוכן העמוד