English

מתקן קליטת מים שורק

 

הפרויקט הלאומי החדש: הקמת תחנה שאיבה במתקן ההתפלה בשורק

חברת שח"מ מקורות ביצוע השלימה בימים אלה את הקמתה של תחנת השאיבה הגדולה בישראל. התחנה ממוקמת באתר שורק הנמצא בסמוך לנחל שורק בקרבת ראשון-לציון, וכוללת בתוכה מתקן התפלה, תחנת שאיבה ובריכות אגירה.  מטרת הפרויקט: קליטת המים המותפלים והפצתם הארצית.

 

הפרויקט שהיקפו נאמד במיליוני שקלים, כלל :

 

♦  הקמת תחנת שאיבה ל-13 יחידות שאיבה;

 

♦  בשלב א' יאויישו 6 יחידות שאיבה לספיקה של 6,300 מק"ש וכן 2 יחידות שאיבה נוספות לספיקה של 3,000 מק"ש;

 

♦  פיתוח, תכנון וייצור 6 משאבות לספיקה של 6,300 מק"ש;

 

♦  תכנון, ייצור והתקנה של 13 דוודים בקוטר "76;

 

♦  ביצוע עבודות אזרחיות מגוונות ובכללן הכנת יסודות ל-13 יחידות שאיבה ולמבנה דיזל-גנרטור;

 

♦  הקמת מבנים לחשמל ולתפעול הכוללים חדר דיגום ו-HMI, מאצרות לכימיקלים ולסולר, שוחות למגופים, דיגום והזרקה, עבודות

    עפר ושיקום נופי;

 

♦  הקמת תחנת שאיבה לביוב;

 

♦  עבודות צנרת בקטרים גדולים של "80, "100 ו-"108;

 

♦  עבודות חשמל במתח גבוה ובמתח נמוך בהיקפים גדולים;

 

♦  עבודות ייצור בבתי מלאכה והתקנות בשטח;

 

♦  מיגון התחנה;

 

♦  אספקה והתקנה של מיכשור אנליטי וציוד לטיפול במים (הפלרה, הכלרה, סודה קאוסטית);

 

♦  תכנון והתקנת תוכנה לפיקוד מקומי ומרחוק, כולל מערכת HMI.

 

כמו כן הונחו מספר קווי סניקת מים :

 

קו מחבר מתחנת שורק לקו ירקון מערבי צפוני

 

קו זה מורכב מ-2 קטעי קווים בקוטר של "100 ובאורך כולל של 4.8 ק"מ, וכולל בתוכו חציית כבישים ותשתיות שונות.

 

קו מחבר מתחנת שורק לקו מחבר מתקן התפלה פלמחים

 

קו זה חוצה את כביש 4311 ועובר בשטחי קיבוץ פלמחים. הקו בקוטר של "100 ובאורך של כ-2 ק"מ. הקמת הקו דרשה תיאום עם הנהלת הקיבוץ וכללה שיקום אזורי.

 

קו מקביל לסניקת פלמחים

 

קו זה חוצה את כביש 4 כולל חציית הרכבת עד להתחברותו לקו המוביל הארצי הקו בקוטר של "54 ובאורך של כ -1.75 ק " מ. העבודה בקו התעכבה כיוון שבמהלך החפירות לחצייתו  התגלו קברים שדרשו תיאום עם חברה קדישא בטרם המשך העבודות .

 

בפרויקט זה, התחייבה שח"מ  לעמוד בלוחות זמנים צפופים מאוד. העבודה, שנמשכה למעלה משנתיים, התנהלה  בחלק גדול מהזמן במתכונת של שעות מתוגברות עד לשעות הערב המאוחרות כולל עבודה בימי שישי, כדי לעמוד בלו " ז הנדרש .

 

בשיא הפרויקט עבדו במקביל כ-200 עובדים וכ-40 כלי ציוד מכני הנדסי (מחפרים, מחפרונים, שופלים) בתנאי עבודה חריגים, ובכללם עבודה בשטחים עם מי תהום גבוהים, שדרשו ביצוע השפלת מי תהום באופן רציף: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, על פני כשנה.

 

עבור לתוכן העמוד