English

עין עופרים

חברת שח"מ מקורות ביצוע השלימה את עבודתה בפרויקט קידוח עין עופרים עבור קונצרן כי"ל ,הקידוחים שבוצעו באיזור ים המלח מספקים מים מתוקים ומלוחים למפעל היצור של החברה,הקידוחים שנקדחו בעומקים של 500 מטר כל אחד נקדחו ללא סטיות במקצועיות ובמומחיות רבה.

בהמשך ביצעה חברת שח"מ מקורות ביצוע שאיבת נסיון ופיתוח לבדיקת המים ואיכותם.

  • קידוח עין עופרים
    קידוח עין עופרים
עבור לתוכן העמוד