English

פרפר בעמק

התקנת מגוף חוצץ בעמק יזרעאל

במסגרת היערכות חברת "מקורות" לתרחישי רעידות אדמה, הוחלט על התקנה של מגוף חוצץ בקוטר "104 על גבי צינור המוביל (שקוטרו "110) העובר בעמק יזרעאל סמוך לכפר יהושע.

צינור "המוביל הארצי" בקטע זה, מונח בעומק של כ-5 מ' בקרקע חרסיתית רוויה מי תהום; מפלס מי התהום   במקום זה הוא 1.5 מ' מתחת לפני הקרקע; המילוי הגרנולרי והחול שעוטפים את הצינור לאורך תוואי של מספר ק"מ משמשים לניקוז מי התהום אליו. כל אלה חייבו שאיבה מסיבית ורציפה במשך כל שעות היממה לאורך כל תקופת התקנת המגוף בכדי למנוע הצפת איזור העבודה.

 

 

המגוף הותקן בתוך שוחת בטון במידות 13 מ' X 18 מ', בעומק של 6 מ' מפני הקרקע . כדי לאפשר את הפעלתו גם בזמן הפסקות חשמל, הותקן בתוך מבנה ייעודי גנרטור לגיבוי.

 

 

כדי להבטיח בטיחות מרבית, להימנע מגלישה לקרקע פרטית וכדי לשאוב את כל כמות מי התהום - הכרחי היה לקדוח כלונסאות דיפון לאורך קירות השוחה וכן במרחק של כ-2.0 מ' ממנה. השוחה עצמה חוזקה על-ידי   כלונסאות, ומתחתיה יוצבה הקרקע לעומק של כ- 1.0 מ'.

 

 

בשל הקירבה למוביל והחשש לפגיעה בו במהלך החפירה, בוצעה העבודה ב-3 שלבים:

 

 

שלב 1 – קידוח כלונסאות דיפון וכלונסאות ביסוס;

שלב 2 – חפירה במהלך הפסקת זרימת מים ב"מוביל הארצי" המוביל בשנת 2013 והמשך הקמת גוף השוחה;

שלב 3 – התקנת המגוף והמערכות הנילוות בזמן הפסקת זרימת המים ב"מוביל הארצי" ב-2014 והשלמת הפרויקט.

 

התקנה של מגוף בקוטר כזה ושל המערכות שסביבו דורשת מקצועיות ודיוק מרביים וכן הקפדה מלאה על כל תקנות הבטיחות.

 

הפרויקט מבוצע על-ידי צוות רתכים מומחים מיחידת ביצוע צפון, הצוותים הסתייעו במנופים כבדים של 180-250 טון. הפרויקט הסתיים בהצלה רבה ובמועד לוחות הזמנים.

 

במסגרת היערכות חברת "מקורות" לתרחישי רעידות אדמה, הוחלט על התקנה של מגוף חוצץ בקוטר "104 על גבי צינור המוביל (שקוטרו "110) העובר בעמק יזרעאל סמוך לכפר יהושע.

צינור "המוביל הארצי" בקטע זה, מונח בעומק של כ-5 מ' בקרקע חרסיתית רוויה מי תהום; מפלס מי התהום   במקום זה הוא 1.5 מ' מתחת לפני הקרקע; המילוי הגרנולרי והחול שעוטפים את הצינור לאורך תוואי של מספר ק"מ משמשים לניקוז מי התהום אליו. כל אלה חייבו שאיבה מסיבית ורציפה במשך כל שעות היממה לאורך כל תקופת התקנת המגוף בכדי למנוע הצפת איזור העבודה.

 

 

המגוף הותקן בתוך שוחת בטון במידות 13 מ' X 18 מ', בעומק של 6 מ' מפני הקרקע . כדי לאפשר את הפעלתו גם בזמן הפסקות חשמל, הותקן בתוך מבנה ייעודי גנרטור לגיבוי.

 

 

 

 

כדי להבטיח בטיחות מרבית, להימנע מגלישה לקרקע פרטית וכדי לשאוב את כל כמות מי התהום - הכרחי היה לקדוח כלונסאות דיפון לאורך קירות השוחה וכן במרחק של כ-2.0 מ' ממנה. השוחה עצמה חוזקה על-ידי   כלונסאות, ומתחתיה יוצבה הקרקע לעומק של כ- 1.0 מ'.

 

 

בשל הקירבה למוביל והחשש לפגיעה בו במהלך החפירה, בוצעה העבודה ב-3 שלבים:

 

 

שלב 1 – קידוח כלונסאות דיפון וכלונסאות ביסוס;

שלב 2 – חפירה במהלך הפסקת זרימת מים ב"מוביל הארצי" המוביל בשנת 2013 והמשך הקמת גוף השוחה;

שלב 3 – התקנת המגוף והמערכות הנילוות בזמן הפסקת זרימת המים ב"מוביל הארצי" ב-2014 והשלמת הפרויקט.

 

התקנה של מגוף בקוטר כזה ושל המערכות שסביבו דורשת מקצועיות ודיוק מרביים וכן הקפדה מלאה על כל תקנות הבטיחות.

 

הפרויקט מבוצע על-ידי צוות רתכים מומחים מיחידת ביצוע צפון, הצוותים הסתייעו במנופים כבדים של 180-250 טון. הפרויקט הסתיים בהצלה רבה ובמועד לוחות הזמנים.

 

במסגרת היערכות חברת "מקורות" לתרחישי רעידות אדמה, הוחלט על התקנה של מגוף חוצץ בקוטר "104 על גבי צינור המוביל (שקוטרו "110) העובר בעמק יזרעאל סמוך לכפר יהושע.

צינור "המוביל הארצי" בקטע זה, מונח בעומק של כ-5 מ' בקרקע חרסיתית רוויה מי תהום; מפלס מי התהום   במקום זה הוא 1.5 מ' מתחת לפני הקרקע; המילוי הגרנולרי והחול שעוטפים את הצינור לאורך תוואי של מספר ק"מ משמשים לניקוז מי התהום אליו. כל אלה חייבו שאיבה מסיבית ורציפה במשך כל שעות היממה לאורך כל תקופת התקנת המגוף בכדי למנוע הצפת איזור העבודה.

 

 

המגוף הותקן בתוך שוחת בטון במידות 13 מ' X 18 מ', בעומק של 6 מ' מפני הקרקע . כדי לאפשר את הפעלתו גם בזמן הפסקות חשמל, הותקן בתוך מבנה ייעודי גנרטור לגיבוי.

 

 

 

 

כדי להבטיח בטיחות מרבית, להימנע מגלישה לקרקע פרטית וכדי לשאוב את כל כמות מי התהום - הכרחי היה לקדוח כלונסאות דיפון לאורך קירות השוחה וכן במרחק של כ-2.0 מ' ממנה. השוחה עצמה חוזקה על-ידי   כלונסאות, ומתחתיה יוצבה הקרקע לעומק של כ- 1.0 מ'.

 

 

בשל הקירבה למוביל והחשש לפגיעה בו במהלך החפירה, בוצעה העבודה ב-3 שלבים:

 

 

שלב 1 – קידוח כלונסאות דיפון וכלונסאות ביסוס;

שלב 2 – חפירה במהלך הפסקת זרימת מים ב"מוביל הארצי" המוביל בשנת 2013 והמשך הקמת גוף השוחה;

שלב 3 – התקנת המגוף והמערכות הנילוות בזמן הפסקת זרימת המים ב"מוביל הארצי" ב-2014 והשלמת הפרויקט.

 

התקנה של מגוף בקוטר כזה ושל המערכות שסביבו דורשת מקצועיות ודיוק מרביים וכן הקפדה מלאה על כל תקנות הבטיחות.

 

הפרויקט מבוצע על-ידי צוות רתכים מומחים מיחידת ביצוע צפון, הצוותים הסתייעו במנופים כבדים של 180-250 טון. הפרויקט הסתיים בהצלה רבה ובמועד לוחות הזמנים.

 

עבור לתוכן העמוד