English

פרויקט הקמת תחנת שאיבה לביוב

בימים אלו מבצעת חברת שח"מ מקורות ביצוע בע"מ הקמה של תחנת שאיבה לקליטת שפכים  לאנשי קבע במרכז הארץ.
תחנת השאיבה כוללת מבנה תלת קומתי מבטון מזוין לו שתי קומות תחתונות ובהם בורות רטובים מתחת לפני הקרקע וקומה עליונה מעל פני הקרקע.

 התחנה מתוכננת לקליטת שפכים גולמיים בספיקות של 3600 מ"ק ליום דרך מערכת סינון גס מגוב מכני מסוע ודחסן גבבה.
תחנת השאיבה תצויד ב- 2 יחידות שאיבה טבולות בהתקנה יבשה בספיקות של 450 מק"ש כל אחת, ומאגר חרום בנפח 480 מ"ק ומשאבה של 250 מק"ש,
התחנה סונקת את השפכים באמצעות קו פוליאתילן באורך 4.4 ק"מ בקוטר 400 מ"מ למט"ש תימורים.
התחנה כוללת מערכות שונות כמו: משאבות, צנרת ואביזרים, מערכת סגרים מכאניים, מגוב מכני מסוע ודחסן, לוחות חשמל, דיזל גנראטור 370 KVA, מערכת ליניקת אויר, גילוי גזים רעילים, מערכת ביולוגית לנטרול ריחות, מערכות גילוי וכיבוי אש, מערכת מיגון היקפית מערכות בקרה ותקשורת למרכז בקרה עירוני.

 

 הפרויקט נמצא כעת בשלבי בנייה של המבנה הראשי  התת קרקעי ובמקביל בהצטיידות בציוד האלקטרו מכאני. הפרוייקט עתיד להסתיים בסוף שנת 2016.
הפרויקט מנוהל ע"פ מתודולוגיה של ניהול פרויקטים תוך הקפדה מלאה על איכות הביצוע, לוחות זמנים ובקרה תקציבית רציפה.

עבור לתוכן העמוד