English
21/08/2019

מכרזים פעילים

מספר המכרז שם המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשת הצעה אופן פרסום סוג
19-138 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק מחו"ל 20/08/2019 03/09/2019
19-106 התקשרות שנתית לביצוע עבודות חשמל בקבלנות 18/08/2019 28/08/2019
19-116 חריטה, קדיחה ותברוז ראש - עין כרם 15/08/2019 29/08/2019
עבור לתוכן העמוד